Repair adhesive Epoxy 90 sec, Bostik 4166 | Glues and Adhesives

Repair adhesive Epoxy 90 sec, Bostik 4166

Toote tutvustus: Kiiresti kõvenev 2-komponentne epoliim. Täitev, nõrgalt kollakas liim, kõveneb 90 sekundiga. Lõplik tugevus 15 minuti möödumisel.

Kasutusala: Liimib metalli, puitu, klaasi, keraamikat, nahka, kummi, erinevaid plastmasse jne. materjale. Liimliide on veekindel, kuid ei või kasutada, kui liimliide on püsivalt vees. Lihvitav ja värvitav.

Temperatuurikindlus –50 ºC kuni +65 ºC.

Tööjuhend:

1. Liimitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja tolmu- ning rasvavabad. Parima nakke saavutamiseks karesta liimitavaid pindu liivapaberiga. Klaas- ja teisi kõvu aluspindu pese leeliselise puhastusvahendiga, loputa veega ja lase kuivada.

2. Eemalda kork, suru välja vajalik kogus liimi ja kõvendit (võrdses koguses) ning sule tuubid hoolikalt. 3. Sega hoolikalt, u. 15 sek. Segatud liim tuleb kasutada 60 sek. jooksul.

4. Kanna liim õhukese kihina mõlemale pinnale. Ühenda pin-nad kohe ning fikseeri sobival viisil. Lõplik tugevus saavutatakse u.15 minuti möödudes.

Töökaitse: Kehtivate eeskirjade kohaselt on toode ärritav ja keskkonnaohtlik. Vältida nahale sattumist. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Mittesüttiv.

Lisateavet toote ohutuskaardilt.

Tehnilised andmed:

Omadused enne kasutamist:

Tüüp: 2-komponentne epoliim.

Värvus: Põhiaine: värvitu; Kõvendi: kollane.

Konsistents: Nõrgalt tiksotroopne.

Tihedus: Segatud liimil 1,16 kg / l.

Tuleohtlikkus: Ei ole tuleohtlik.

Töötemperatuur: >18 °C.

Kasutusaeg: Põhiaine ja kõvendi segamise järel tuleb liim paigaldada 60 sek. jooksul, temperatuuril +23 °C.

Hoiustamine: Avamata pakendis toatemperatuuril 3 aastat.

Pakend: Ampull 2x12 ml.

Omadused pärast kasutamist:

Värvus: Kollakas.

Niiskus-, kemikaalikindlus: Väga hea lühiajalisel kontaktil veega. Ei sobi püsiva kontakti puhul veega. Talub hästi tavalisi majapidamiskemikaale ja lahusteid.

Temperatuurikindlus: -50 °C ..... +65 °C.

Värvitavus: Värvitav.

Lihvitavus: Ja.

Puhastamine: Töövahendeid puhastada enne liimi kuivamist näit. atsetooni või lakibensiiniga. Kuivanud liimi mehaaniliselt.

Repair adhesive Epoxy 90 sec, Bostik 4166

Price: 8.71 € / pcs

Enter quantity
big frame Repair adhesive Epoxy 90 sec, Bostik 4166
Address: OÜ Karnaluks, Tartu mnt.63, Tallinn 10115, Estonia/Eesti, EU; Phone: 00 372 601 3373 | Phone: (www.KL24.ee, www.helmic.ee): 00 372 5626 4301 | Telefax: +372- 601 3373 | e-mail: info@KL24.ee, Showroom open: Ma-Fr 9.00-17.00 ja Saturday klo. 9.00-15.00


Supported payment methods